Maklumat Pelayanan

"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini,  Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundang- undangan yang berlaku"